Haftmarket.pl

Fartuchy dla kelnerów, fartuchy dla lekarzy,
buty medyczne

Koszulki z haftem

Odzież dla obsługi pizzerii.
Technika wykonania:
Haft komputerowy